Wil je wel met een een mooie blonde mee uit eten

Henk zit op de kleine sofa in de vijfde rij links, totaal ingeklemd tussen zijn eega aan het gangpad, en zijn dochter. Allen in ingetogen-donkere outfit. Het is drukkend in de kerk. Zijn droge tong likt langs even droge lippen en zijn grote verlangen voelt als een levend ding in zijn lijf. Hij klemt zijn handen om zijn knieën want, zoals hij ooit had gelezen, het zijn de handen die diepe gemoedsbeweging verklappen. Vandaag zal hij haar niet mogen zien, het is rustdag.

Hij hoort de predikant, boven hem, in zijn preekstoel. De stem hoort hij, maar bijna niet wat er gesproken wordt. Zijn eega zal er hem van langs geven als, thuis bij de nazit, de preek zal worden besproken. Bij een kopje koffie en een krakeling. Hij zal dan zijn schouders ophalen en mededelen: ik werk de hele week hard, zes volle dagen. In de parochie rust ik.

Desalniettemin rust is er niet bij, in Henk. Met zijn ogen gesloten ziet hij in zijn binnenste die mooie blonde, haar stralende ranke vorm, ze oogt koel, maar wat verwarmt ze hem toch altijd geweldig. Heden niet, want het is zondag. Hij heeft een hekel aan de zondag, aan de kerk en aan de evangelist en bijwijlen ook een beetje aan zijn saaie vrouw. Hij vermoedt dat ze een idee heeft van zijn drift, al is er nimmer over gesproken. Maar kijken dat ze naar hem kan, ingeval hij en de blonde samen waren. Die afwijzing, die opgetrokken neus.
houten zonnebril

Hij fantaseert gaarne, over hoe hij haar eens mee naar huis zal nemen, bijvoorbeeld hij nu doet, op de vijfde rij rechts, en klemt zijn handen nog steviger om zijn knieën. Zijn droge mond beweegt mee met de woorden van het gezang. Daarna gaat de kudde heen, in vrede, aangezien het is immers zondag. Koffie en een krakeling. Zijn eega zegt dat ze het een prachtige donderpreek vond, over tolerantie. De dochter knikt en Henk denkt: ja-ja, ik wou dat ze daar eens wat van leerden. Vorige week ging die over matiging, ook al zo'n "mooie preek", en daarvan hadden ze maar genoeg geleerd.

Een tweede kopje koffie, zonder krakeling dus. Henk telt de uren: nog 10 en daarna kan-ie naar bed. Gelukkig valt hij steeds terstond in slaap. Als hij dan wakker wordt is het maandag. Hoezo duren zondagen altijd zo verdomde lang, denkt hij. Hij haalt even diep adem en duwt een vuist in zijn maag. Zijn vrouw kijkt op van haar breiwerk, een wenkbrauw opgetrokken. 'Gas', mompelt Henk. Hij staat op en loopt de tuin in. Zijn frustratie probeert hij kwijt te raken met schoffel en hark, maar overal, en speciaal in de bloemen in de achtertuin, ziet hij haar, zijn mooie blonde.

Uiteindelijk maandag. Zoals elke werkdag informeert zijn eega hoe laat hij thuis zal zijn voor het diner. 'Weer een nabespreking met de ploeg zeker?', vraagt ze pinnig met een zuinig mondje. 'Vóórbespreking voor het werk van de volgende dag', zegt hij, zoals op elke werkdag, en denkt: ze heeft werkelijk niks geleerd gister. Maandagmiddag, kwart over vier. De werktuigen en toestellen in de keet, hangslot erop. 'Doei', of een 'tot morrege', elk gaat zijns weegs. Henk zet zijn houten zonnebril op, De zon schijnt nog steeds heel fel.

Het was een warme dag vandaag. Henk ruikt niet erg fris en zijn handen en werkkleren zijn stoffig. Haar zal het niks uitmaken, weet hij zeker, ze laat zich door hem nemen zoals hij bij haar komt. Hij haast zich naar de plek waar hij haar zal ontmoeten en van haar zal genieten. Zodra hij de deur achter zich sluit ziet hij haar. Zoals iedere werkdag wacht ze op hem, in haar stralende gouden rijpheid. Henk glimlacht om haar koele uiterlijk want weet van het vuur, die heerlijke prikkeling hier die ze hem geeft. Voor hij haar vastpakt glijdt zijn eeltige en niet zo schone wijsvinger over haar welving, de leest zo strak, speeksel loopt in zijn mond wanneer hij haar met een hand omvat. 'Gouden pracht, mijn prachtige blonde' spreken zijn ogen en gulzig zet hij zijn mond aan haar. Zijn ogen zijn toegeknepen in genot, zijn tong viert feest wanneer hij haar proeft. De zijne, eindelijk ... 'Nog een pilsje, Henk?'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wil je wel met een een mooie blonde mee uit eten”

Leave a Reply

Gravatar